Alfred Schnittke Symphony No. 9 – Raskatov Nunc dimittisPuller
Alfred Schnittke Symphony No. 9 – Raskatov Nunc dimittis - ECM New Series 2025
New Series 2025

Tracklist

  • Alfred Schnittke Symphony No. 9
  • 01 [Andante] 19:56
  • 02 Moderato 8:24
  • 03 Presto 8:31
  • 04 Alexander Raskatov: Nunc dimittis 16:10
Total duration: 53:06